Svet staršev

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz posameznih oddelkov. Člane sveta staršev so izvolili oziroma potrdili na prvem roditeljskem sestanku vsakega vrtčevskega oddelka (30. 8. in 31. 8. 2022).

Prvi sklic sveta staršev vsako šolsko leto opravi ravnatelj, svet pa izmed članov izbere vodstvo in deluje avtonomno. Šola zagotavlja materialne pogoje za delovanje sveta (papir, prostore …) in nudi vse potrebne informacije.

Svet staršev obravnava vsa poročila in načrte delovanja šole in vrtca ter daje pobude in predloge za izboljšave in spremembe. Posebej pomembno področje sodelovanja in sooblikovanja dela in življenja šole predstavlja oblikovanje Vzgojnega načrta šole in nadstandardnega programa šole. Glede na dosedanje izkušnje je nujno vključevanje sveta staršev pri morebitnih organizacijskih in prostorskih spremembah (kot je bila načrtovana združitev šol v občini ali odcepitev vrtca od šole, pri novogradnji, prometni ureditvi …), saj predstavlja najpomembnejšo zunanjo »zainteresirano javnost«.

 

V šolskem letu 2022/2023 sestavljajo svet staršev naslednji predstavniki:

Oddelek vrtca Predstavnik staršev Namestnik predstavnika staršev
ZAJČKI BARBARA ZAMLIČ MIHELA KRIŽMAN
MEHURČKI TJAŠA BLAŠKO VANDA ŠTEMBERGAR KALUŽA
SONČKI UROŠ LEMUT DARJA ČELHAR
VEVERICE DEAN BAČIĆ MINKA ČEPAR
GUMBKI RENATA DUŠA SANDRA SMILJANIĆ

 

(Visited 176 times, 1 visits today)
Dostopnost