Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev najdete na povezavi.

Vlogo za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca najdete na povezavi.

Občina Postojna

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Zavod RS za šolstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Center za socialno delo – enota Postojna

(Visited 64 times, 1 visits today)