Izpis iz vrtca

ZAČASNI IZPIS

Starši lahko otroka med šolskim letom začasno izpišete iz vrtca. Najkrajše obdobje začasnega izpisa je en mesec, skupni obseg začasnega izpisa med letom ne sme presegati obdobje dveh mesecev. Začasni izpis se lahko začne katerikoli mesec in na katerikoli dan v mesecu.
Kot dodatni neomejeni začasni izpis se upošteva, če je otrok zaradi bolezni odsoten za najmanj en mesec (z zdravniškim dokazilom).
Izpisni rok za začasni izpis je 15 dni.
Za začasen izpis otroka iz vrtca izpolnite starši poseben obrazec, v primeru začasnega izpisa zaradi zdravstvenih razlogov pa priložite potrdilo zdravnika, kjer je navedeno časovno obdobje opravičene odsotnosti otroka iz vrtca.
V času trajanja začasnega izpisa plačate starši 50 % stroškov plačilnega razreda, določenega na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih.
Po preteku začasnega izpisa je otrok ponovno vpisan v isti program vrtca.
STALNI IZPIS
Starši lahko izpišete otroka iz vrtca tako, da vrtcu najkasneje do 20. v mesecu za naslednji mesec oddate izpolnjen obrazec za izpis otroka iz vrtca. Otrok je iz vrtca izpisan s prvim dnem naslednjega meseca ali z dnem v naslednjem mesecu, ki ga starši navedete v obrazcu za izpis.
Obrazec za izpis MORATA podpisati OBA starša.
Če starši želite izpisanega otroka ponovno vključiti v vrtec, morate oddati novo vlogo za vpis otroka v vrtec.
(Visited 265 times, 1 visits today)
Dostopnost